Temel Unsurlar / Logonun Minimal Ölçüleri

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi logosu minimal ölçülerde kullanımı yukarıda belirtildiği gibidir. Ölçeklendirmede yükseklik baz alınmalıdır. Logo ölçeklendirmeleri yükseklikte 0,25 mm ve katları şeklinde yatayla orantılı büyütülmelidir. Logoda herhangi bir sündürme, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz. Kitap, CD sırtları, küçük reklam alanları ve promosyon ürünlerinde okunmak şartıyla logo daha küçük ya da daha büyük ölçülerde kullanılabilir.