Temel Unsurlar / Amblem - Logotype / Logo

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi logosu, kurumsal kimliğin en temel öğesidir. Kurum için hazırlanacak tüm öğeler, tasarım ve renk düzenlemeleri logo göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Amblem ve logotype kesinlikle birbirinden ayrı kullanılamaz. Logoda herhangi bir sündürme, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz.

Logotype "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi" sözcüklerinden oluşmaktadır. Metnin tamamı büyük harflerle "Gotham Bold, Gotham Book" yazı karakterlerinden oluşmaktadır. Harfler arasındaki optik boşluklara özen gösterilmeli, üniversitenin sözel işareti (logotype) hiçbir şekilde farklı kullanılmamalıdır.