Temel Unsurlar / Amblem / Logonun Hikayesi

 

Hacı Bayram Veli Hazretleri, XIV. yüzyıl Anadolu coğrafyasında eğitim öğretim alanında, milletimizin varlığı ve birliği adına önemli faaliyetlerde bulunmuş, tevazu sahibi, yeniliklere açık ve sade bir yaşam biçimini seçmiş tarihimizin önemli şahsiyetlerindendir.

Logo tasarımında çıkış noktası, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin tevazu sahibi kişiliği olmuş, bu sadeliğin tasarıma yansıtılması amaçlanmıştır. Logomuzda "kitap" ve "kapı" olmak üzere bilim ve eğitime işaret edecek iki forma atıfta bulunulmuştur.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Logosu:

Arş. Gör. Dr. Zeynep PEHLİVAN BASKIN tarafından 2018 yılında tasarlanmıştır.