Temel Unsurlar / Amblem

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Amblemi, Logotype'ın kullanılmadığı durumlarda alttaki şekliyle kullanılmalıdır. Amblem ortak projelerde veya iş birliği içerisinde çalışıldığı kurum ya da kuruluş amblemleriyle birlikte kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Ambemde herhangi bir sündürme, yanlış boyutlandırma ve değişiklik yapılamaz. Üniversitenin sözel işareti (logotype) hiçbir şekilde amblemin herhangi bir yerinde kullanılamaz.