HomePhoto1
Temel Değerlerimiz

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi; akılcılık ve bilimselliği esas alan, evrensel ve etik değerlere bağlı, akademik özgürlük, liyakat ve nesnellik ilkelerine göre

hareket eden öğrenci odaklı bir üniversite olarak aşağıdaki değerler setini kurumsal kültürünün ve kimliğinin gelişiminde ve güçlendirilmesindeki temel öğeler olarak benimser:
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Katılımcılık
  • Yenilikçilik
  • Saygı
  • İnsan Odaklılık
  • Estetik Duyarlılık
  • Araştırmacılık
Devamı...

HomePhoto2
Üniversitenin Markası

Üniversitemizin markası, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin içsel ve dışsal tüm iletişim ortamlarındaki temsilini sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup

kurumsal kimliğinin temel özünü oluşturmaktadır. Markanın doğru bir şekilde konumlandırılması ve kendisine ilişkin kalıcı ve özgün bir algı oluşturulması için tutarlı ve sürekli bir şekilde kullanılması büyük bir önem taşımaktadır. Markamızın doğru kullanımı sayesinde, üniversitemiz, ulusal ve küresel ölçekli rekabet ortamında fark edilen, hatırlanan ve tercih edilen güçlü bir görsel kimliğe kavuşacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için, markayı kullanan herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi ve bu kitapçıkta sunulan önerileri dikkate alması son derece önemlidir. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan görsel öğelerin tasarımı konusunda, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilidir.

Üniversitenin markasının grafik dosyalarına ve uygun seçeneklerine üniversitemizin bu internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Devamı...

HomePhoto3
Kurum İmajı ve Kurumsal Görsel Kimlik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ismiyle yeni olmasına karşın, içinde neşet ettiği gelenek itibarıyla köklü bir geçmişe sahiptir.

Bu geçmişten aldığı güçle yarınların dünyasına hazırlanan üniversitemiz, sosyal bilimler ve sanat alanında ihtisaslaşmış öncü bir üniversite olma ideali ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Üniversitemizin bu idealine ulaşabilmesi için gerek akademik çalışmaları ve insan kaynağı açısından gerekse kurumsal kimliği ve kültürü bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören olumlu bir imaja sahip olması büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, üniversitemizin görsel bütünlüğünü oluşturan kurumsal kimliğimizin tüm iletişim ortamlarında doğru ve standart bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kurumsal kimliğimizi oluşturan her bir görsel öğe, Üniversitemizin örgütsel imajının ve kurumsal bütünlüğünün vazgeçilemez bir parçasıdır. Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim ortamlarında üniversitemizin marka, logo, amblem ya da diğer görsel anlatım biçimlerinin doğru bir şekilde kullanılması hususunda gerekli özenin gösterilmesi son derece önemlidir.
Devamı...