Cübbe (Rektör)

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör cübbesi tasarım örneği görseldeki özelliklere sahiptir. Cübbe krem rengi Jean Louis kumaştan üretilmelidir. Cübbenin köşeleri yuvarlak hakim yakası ve şalı Ankara taşı kırmızısı renginde ipek şantuk kumaştan, birbirine çapraz verev yerleştirilmiş makine pilileri ile oluşturulmalıdır. Cübbenin ön iç klapa parçaları, kol ağzı iç kısım bantları, yaka ve şal ile aynı renk ve kumaştan olmalıdır. Ön ortası kapama kenarında bel hattından yakaya doğru uzanan desen sarı simli iplikle işlenmelidir. Cübbenin kare formunda bedene takılan kol uçlarında, üzeri sarı renkli simli iplikle desen işlenmiş yaka ve şal renginde dört adet şerit olmalıdır. Şal üzerine işleme simli sarı iplikle işlenmelidir. Ön ve arka bedende omuzun alt kısmında açılan parçalı ilikten geçirilerek, şal omuza sabitlenmelidir.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

KURUM İMAJI ve KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ismiyle yeni olmasına karşın, içinde neşet ettiği gelenek itibarıyla köklü bir geçmişe sahiptir. Bu geçmişten aldığı güçle yarınların dünyasına hazırlanan üniversitemiz, sosyal bilimler ve sanat alanında ihtisaslaşmış öncü bir üniversite olma ideali ile çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Üniversitemizin bu idealine ulaşabilmesi için gerek akademik çalışmaları ve insan kaynağı açısından gerekse kurumsal kimliği ve kültürü bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören olumlu bir imaja sahip olması büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, üniversitemizin görsel bütünlüğünü oluşturan kurumsal kimliğimizin tüm iletişim ortamlarında doğru ve standart bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kurumsal kimliğimizi oluşturan her bir görsel öğe, Üniversitemizin örgütsel imajının ve kurumsal bütünlüğünün vazgeçilemez bir parçasıdır. Kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim ortamlarında üniversitemizin marka, logo, amblem ya da diğer görsel anlatım biçimlerinin doğru bir şekilde kullanılması hususunda gerekli özenin gösterilmesi son derece önemlidir.

ÜNİVERSİTENİN MARKASI

Üniversitemizin markası, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin içsel ve dışsal tüm iletişim ortamlarındaki temsilini sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup kurumsal kimliğinin temel özünü oluşturmaktadır. Markanın doğru bir şekilde konumlandırılması ve kendisine ilişkin kalıcı ve özgün bir algı oluşturulması için tutarlı ve sürekli bir şekilde kullanılması büyük bir önem taşımaktadır. Markamızın doğru kullanımı sayesinde, üniversitemiz, ulusal ve küresel ölçekli rekabet ortamında fark edilen, hatırlanan ve tercih edilen güçlü bir görsel kimliğe kavuşacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için, markayı kullanan herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi ve bu kitapçıkta sunulan önerileri dikkate alması son derece önemlidir. Üniversitemiz bünyesinde kullanılan görsel öğelerin tasarımı konusunda, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yetkilidir.

Üniversitenin markasının grafik dosyalarına ve uygun seçeneklerine üniversitemizin bu internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi; akılcılık ve bilimselliği esas alan, evrensel ve etik değerlere bağlı, akademik özgürlük, liyakat ve nesnellik ilkelerine göre hareket eden öğrenci odaklı bir üniversite olarak aşağıdaki değerler setini kurumsal kültürünün ve kimliğinin gelişiminde ve güçlendirilmesindeki temel öğeler olarak benimser:

  • Toplumsal Sorumluluk
  • Katılımcılık
  • Yenilikçilik
  • Saygı
  • İnsan Odaklılık
  • Estetik Duyarlılık
  • Araştırmacılık